Wojskowy Klub Sportowy "ŚLĄSK":
Dyrektor Janusz PILCH
Z-cy Dyrektora Kalikst SOBCZYŃSKI; Marek SOKOŁOWSKI
Główny Księgowy Dorota ŚLĄZAK
RADA STOWARZYSZENIA WKS "ŚLĄSK"
Prezes Włodzimierz Patalas
 

Ilias Filipidis
Krzysztof Krużycki
Andrzej Muth
Stanisław Pawłowski
Piotr Pertek
Zbigniew Sieja
Grzegorz Stoiński
Przemysław Szatkowski
Arkadiusz Wionczyk

ZARZĄD WKS "ŚLĄSK"
Dyrektor Janusz Pilch
  Kalikst Sobczyńskia
Henryk Kalinowski
Marek Sokołowski
Krzysztof Szuma