Jakuszyce 15Wszystkich zainteresowanych udziałem w MP w Klasycznym i/lub sztafetowym biegu na orientację prosimy o zgłaszanie się majlowo do tr. Sobczyńskiego do dn. 04.09.2015 do godz. 24.00

Warunki uczestnictwa:
Juniorzy (15-20 lat) - wszystkie koszty uczestnictwa pokrywa klub - o zakwalifikowaniu do udziału w MP decydują trenerzy. Wyjazd dla juniorów bedzie w piątek.
Seniorzy (klasa mistrzowska i pierwsza) - klub pokrywa koszty startowego i noclegu z soboty na niedziele dla uczestników sztafet.
Pozostali seniorzy warunki uczestnictwa ustalaja z kierownikiem sekcji.
Mastersi aktywnie uczestniczący/pomagający w szkoleniu młodzieży - klub pokrywa koszty wpisowego.
Pozostali mastersi - udział na koszt własny.